Farnost

Úvod

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti-děkanství ve Vysokém Mýtě, jejíž historie sahá až k počátkům města. Krátce po jeho založení kolem roku 1260 se začalo se stavbou kostela sv. Vavřince. Jako farní je vysokomýtský kostel zmiňován poprvé roku 1349. K městu tehdy náležel ještě filiální kostel Všech svatých Na pohřebě v podměstí Choceňském. Fara spadala zpočátku pod vyšehradský kolegiální kostel s právem jmenovat duchovního správce. Počátkem 14. století byl ve Vysokém Mýtě zřízen děkanát spravovaný nejprve pražským a později nově založeným litomyšlským biskupstvím. K děkanátu mýtskému vedle Mýta a Vraclavi patřilo tehdy 36 far a obcí. Více ...


O farnost se starají dva duchovní, děkan Mgr. Pavel Mistr a Mgr. Jan Kunert. Kontakt ...


FOTOGALERIE Z ALFA VEČERŮ


FOTOGALERIE FARNOSTI 2014-2016


Farní knihovna doporučuje nové knihy


Výuka náboženství 2016-17


Reportáž z pouti za sv. Giannou Beretti Mollo


Fotoreportáž z pouti za sv. Giannou Beretti Mollo


PF2017


Fotogalerie z Betléma na Vraclavi


Fotogalerie z živého ekumenického Betléma


Zápis z jednání pastorační rady dne 3.1. 2017


Zimní "vesmírný" víkend 27.-28.1.2017


Nikodémova noc 3.2.2017


Ohlášky bohoslužeb od 15.1. do 22.1.2017