Farnost

Úvod

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti-děkanství ve Vysokém Mýtě, jejíž historie sahá až k počátkům města. Krátce po jeho založení kolem roku 1260 se začalo se stavbou kostela sv. Vavřince. Jako farní je vysokomýtský kostel zmiňován poprvé roku 1349. K městu tehdy náležel ještě filiální kostel Všech svatých Na pohřebě v podměstí Choceňském. Fara spadala zpočátku pod vyšehradský kolegiální kostel s právem jmenovat duchovního správce. Počátkem 14. století byl ve Vysokém Mýtě zřízen děkanát spravovaný nejprve pražským a později nově založeným litomyšlským biskupstvím. K děkanátu mýtskému vedle Mýta a Vraclavi patřilo tehdy 36 far a obcí. Více ...


O farnost se starají dva duchovní, děkan Mgr. Pavel Mistr a Mgr. Jan Kunert. Kontakt ...


FOTOGALERIE Z ALFA VEČERŮ


FOTOGALERIE FARNOSTI 2014-2016


Výuka náboženství 2016-17


Fotogalerie z Vesmírného víkendu


Nikodémova noc 3.3.2017


Farní knihovna doporučuje nové knihy 5.2.2017


Aktualizovaný seznam farní knihovny 6.2.2017


Postní ekumenická bohoslužba s Taizé 5.3.2017


24 hodin pro Pána 24.-25.3.2017


Knířovská pouť 25.3.2017


Prázdniny s malým oslíkem - přihláška


Ohlášky bohoslužeb od 19.2. do 26.2. 2017