Farnost

Úvod

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti-děkanství ve Vysokém Mýtě, jejíž historie sahá až k počátkům města. Krátce po jeho založení kolem roku 1260 se začalo se stavbou kostela sv. Vavřince. Jako farní je vysokomýtský kostel zmiňován poprvé roku 1349. K městu tehdy náležel ještě filiální kostel Všech svatých Na pohřebě v podměstí Choceňském. Fara spadala zpočátku pod vyšehradský kolegiální kostel s právem jmenovat duchovního správce. Počátkem 14. století byl ve Vysokém Mýtě zřízen děkanát spravovaný nejprve pražským a později nově založeným litomyšlským biskupstvím. K děkanátu mýtskému vedle Mýta a Vraclavi patřilo tehdy 36 far a obcí. Více ...


O farnost se starají dva duchovní, děkan Mgr. Pavel Mistr a Mgr. Jan Kunert. Kontakt ...


FOTOGALERIE Z ALFA VEČERŮ


FOTOGALERIE FARNOSTI 2014-2018


Aktualizovaný seznam farní knihovny 11.11.2018


INSTAGRAM KATOLIK.VMYTO


Pastorační plán farnosti na rok 2019


Letní dětský tábor Vranice 2019 - přihláška


Letní dětský tábor Vranice 2019 - plakátek


Prázdniny s malým oslíkem - přihláška


Fotogalerie z Noci kostelů


Scénka o sv. Anežce při Noci kostelů


Video z Noci kostelů


Ohlášky bohoslužeb od 16.6. do 23.6.2019