Farnost

Úvod

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti-děkanství ve Vysokém Mýtě, jejíž historie sahá až k počátkům města. Krátce po jeho založení kolem roku 1260 se začalo se stavbou kostela sv. Vavřince. Jako farní je vysokomýtský kostel zmiňován poprvé roku 1349. K městu tehdy náležel ještě filiální kostel Všech svatých Na pohřebě v podměstí Choceňském. Fara spadala zpočátku pod vyšehradský kolegiální kostel s právem jmenovat duchovního správce. Počátkem 14. století byl ve Vysokém Mýtě zřízen děkanát spravovaný nejprve pražským a později nově založeným litomyšlským biskupstvím. K děkanátu mýtskému vedle Mýta a Vraclavi patřilo tehdy 36 far a obcí. Více ...


O farnost se starají dva duchovní, děkan Mgr. Pavel Mistr a Mgr. Jan Kunert. Kontakt ...


FOTOGALERIE Z ALFA VEČERŮ


FOTOGALERIE FARNOSTI 2014-2016


Aktualizovaný seznam farní knihovny 8.1.2018


Výuka náboženství 2017-18


Pastorační plán farnosti Vysoké Mýto na 2018


Letní dětský tábor Vranice - plakát


Prázdniny s malým oslíkem - plakát


Prázdniny s malým oslíkem - přihláška


Letní dětský tábor Vranice - přihláška


Program Noci kostelů 25.5.2018


Nikodémova noc 4.5.2018


Ohlášky bohoslužeb od 15.4. do 22.4.2018


Fotogalerie z Knířovské pouti