Farnost

Úvod

Vítáme vás na stránkách Římskokatolické farnosti-děkanství ve Vysokém Mýtě, jejíž historie sahá až k počátkům města. Krátce po jeho založení kolem roku 1260 se začalo se stavbou kostela sv. Vavřince. Jako farní je vysokomýtský kostel zmiňován poprvé roku 1349. K městu tehdy náležel ještě filiální kostel Všech svatých Na pohřebě v podměstí Choceňském. Fara spadala zpočátku pod vyšehradský kolegiální kostel s právem jmenovat duchovního správce. Počátkem 14. století byl ve Vysokém Mýtě zřízen děkanát spravovaný nejprve pražským a později nově založeným litomyšlským biskupstvím. K děkanátu mýtskému vedle Mýta a Vraclavi patřilo tehdy 36 far a obcí. Více ...


O farnost se starají dva duchovní, děkan Mgr. Pavel Mistr a Mgr. Jan Kunert. Kontakt ...


FOTOGALERIE Z ALFA VEČERŮ


FOTOGALERIE FARNOSTI 2014-2019


Aktualizovaný seznam farní knihovny 11.11.2018


INSTAGRAM KATOLIK.VMYTO


Brožura Katolická církev v ČR


Kostel sv. Vavřince ve VM aneb detektivní pátrání pro zvídavé


Fotogalerie z Misijní neděle


Fotogalerie z Pouti na Hostýn se Světélkem


Fotogalerie ze sundávání obrazu Petra Brandla


Ekumenická děkovná bohoslužba za dar svobody 21.11.2019


Video ze sundávání unikátního obrazu Petra Brandla


Ohlášky bohoslužeb od 17.11. do 24.11.2019