Aktuální informace

15.01.2019

Ekumenický večer chval a modliteb16.11.2018

Výstava adopce na dálku17.12.2017

Adventní koncert 17.12.201707.12.2017

Ekumenická adventní bohoslužba 7.12.201711.05.2017

Koncert Dagmar Peckové 11.5.201703.06.2016

Noc kostelů na kole28.05.2015

Noc kostelů na Knířově21.05.2015

Koncert Slávka Klecandra15.05.2015

Přednáška Jiřího Grygara Život ve vesmíru14.12.2014

Adventní koncert ve sv. Vavřinci02.12.2014

Adventní koncert na Knířově02.11.2014

Pozvánka na Dušičkový koncert21.07.2014

Příprava na svátosti03.07.2014

Koncert Pocta české hudbě

Zveme na koncert "Pocta české hudbě", kt. se bude konat příští čtvrtek 10.7.2014 od 18:30 v kostele sv. Vavřince. Vystupovat bude Piccolo coro a Piccola orchestra, diriguje Marek Valášek.21.12.2013

Biblická mapa Izraele14.01.2013

Velikonoční příběh

Křesťanské církve zvou na soubor pěti večerů a ekumenickou bohoslužbu slova na téma Velikonoční příběh.14.01.2013

Orelský ples

Orel jednota Vysoké Mýto nás zve na XV. Orelský ples, který se koná v pátek 25. ledna 2013 od 20 hod v M-klubu.23.12.2012

PF 201320.12.2012

Ekumenická adventní bohoslužba slova01.12.2012

Duchovní obnova01.12.2012

Oslava sv. Mikuláše21.10.2012

Večer chval

Zveme Vás na společný večer chval v neděli 21.10.2012 od 17:00 v kostele Nejsvětější Trojice.18.10.2012

Benefiční koncert pro nadaci Dobrý anděl

V sobotu 20.10.2012 v chrámu sv. Vavřince.10.10.2012

Slavnostní benefiční koncert Naděje08.09.2012

Přednáška o sv. Terezii22.07.2012

Tábor Vranice v novinách 5+2 1. část18.06.2012

Slavnostní bohoslužba

českobratrská církev evangelická i ekumena zve na: slavnostní bohoslužbu 6.7.201211.06.2012

Pozvánka na opékání - 17. června 201208.06.2012

Pozvánka na kurzy Alfa ve Vysokém Mýtě

Od 4. října 2012 začnou ve Vysokém Mýtě ve spolupráci se všemi křesťanskými církvemi evangelizační kurzy Alfa.14.05.2012

Pozvánka na seminář "Jak pořádat Kurzy Alfa"

Zveme Vás na seminář "Jak pořádat Kurzy Alfa v katolických farnostech a společenstvích", který se bude konat na Sv. Hoře u Příbrami od pátku 8.6. do neděle 10.6.2012.02.04.2012

Pozvánka na kurz

Zveme Vás na seminář "Jak pořádat Kurzy Alfa v katolických farnostech a společenstvích", který se bude konat na Sv. Hoře u Příbrami od pátku 8.6. do neděle 10.6.2012.23.03.2012

Živé Pašije v muzikálovém provedení

Zveme Vás na muzikál Živé Pašije, který se koná v neděli 25.3.2012 v 18:30 v kostele Sv. Vavřince.14.03.2012

Přednáška Rodina a vzdělávání

Světélko o.s. ve spolupráci s MŠ Pod Smrkem zve na přednášku prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. na téma: RODINA A VZDěLÁVÁNÍ20.11.2011

Nové fotky z Noci kostelů 201119.08.2011

Ukončení prázdnin na Knířově

Táborníci zvou své kamarády a ostatní mládežníky do Knířova, kde se spoleně rozloučíme s prázdninami a dostaneme požehnání do nového školní roku. Program v příloze.11.08.2011

Madrid 201109.07.2011

Ekumenický projekt v MH Pod Smrkem

Vážený pane děkane, v závěru školního roku bych Vám chtěla poděkovat za péči, kterou věnujete dětem z Mateřské školy Pod Smrkem. Těší nás Vaše podpora ekumenického projektu uskuteč?ovaném v rámci školního vzdělávacího programu. Děkujeme za pravidelná setkávání, metodickou podporu, biblické příběhy a krásné písničky, které našim nejmenším přinášíte. Za všechny děti a personál Vám přeji příjemnou dovolenou, letní tábor plný sluníčka a těšíme se na setkání s Vámi v příštím školním roce. za MŠ Pod Smrkem Edita Lipavská (více fotografií naleznete ve fotogalerii)18.06.2011

Ztišení a zamyšlení se nad darem Eucharistie

Příležitost ke ztišení a zamyšlení se nad darem,kterým je pro nás Eucharistie v kostele Nejsvětější Trojice, v předvečer svátku Božího těla.12.06.2011

Ekumenická svatodušní bohoslužba slova

Křesťanské církve ve Vysokém Mýtě Vás zvou na Ekumenickou svatodušní bohoslužbu slova v neděli 12.6. 2011 v 16.00 v kostele Nejsvětější Trojice05.06.2011

Benefiční koncert pro EMKO

Sbor mladých hudebníků při římskokatolické farnosti ve Vysokém Mýtě zve na Benefiční koncert pro EMKO - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež27.05.2011

Ohlédnutí se za Nocí kostelů

„Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, V srdci přemítám a duch můj hloubá.“ Pod tímto veršem z Davidova Žalmu si připomínáme první NOC KOSTELů ve Vysokém Mýtě, která se uskutečnila v pátek 27.5.2011. Jedná se o událost, při které měla široká veřejnost možnost navštívit vysokomýtské (letos zatím jen katolické) kostely až do pozdních nočních hodin a nejenom je vidět v trochu „jiném světle“, ale zárove? je i prožít tak trochu netradičně... Program v chrámu Sv. Vavřince začal nakonec „shodou náhod“ v duchu „ekumeny“, což znamená, že se zde sešli zástupci všech křesťanských církví ve městě, aby se společně zamysleli nad tématem „Místo církve v dnešní společnosti“. Právě setkávání lidí jednak z různých církví, ale i lidí, kteří se otevřeně k žádné církvi nehlásí – to bylo cílem celé této akce. Návštěvníci, kteří se navzdory deštivému počasí vydali do vysokomýtského chrámu, zde měli možnost se zaposlouchat hned do dvou koncertů: chrámového sboru Musica da Chiesa a varhanního koncertu p. Fajfra, varhaníka naší farnosti. Kdo měl zájem se blížeji seznámit s historií kostela nebo s postavou sv. Vavřince, jehož jméno náš kostel nese, mohl využít několika komentovaných prohlídek nebo mohl u Božího hrobu shlédnou krátký dokument. Neobvyklý byl pro mnohé také pohled do chrámové lodi z kůru. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu liturgických předmětů a děti zase objevovat kostel díky poznávací soutěži. Velké oblibě se zcela jistě těšila i ochutnávka mešního vína a odřezků z hostií v zákristii. Možná méně bohatý na program, ale o to bohatší na „prožitek“, byl představen kostel Nejsvětější Trojice, který mnozí shlédli úplně poprvé, neboť je po většinu roku veřejnosti uzavřený. Děti, které nejprve zatančily ve Sv. Vavřinci, a nejenom ony, si mohly v Nejsvětější Trojici namalovat a vystřihnout svého anděla. Tak se celý kostel začal pomalu zapl?ovat „létajícími anděly“, kteří sem přinesli „nové světlo“. Celý kostel byl nasvícen svíčkami, které vytvářely příjemnou atmosféru vybízející k zamyšlení a přemítání, jako v Žalmu Davidově… Kdo chtěl, měl možnost vyjádřit svoji „pokoru před Bohem“, uvědomit si jeho velikost, „očistit své srdce“, zbavit ho všech zlob a záští, aby mohl poprosit Boha o splnění svého přání a zapálit si za toto přání svíčku. V závěru večera hořelo pod hlavním oltářem již mnoho světýlek za splněná přání… Kostel Nejsvětější Trojice zažil také svoji premiéru – konal se zde první koncert v jeho novodobé historii a zárove? to byl úplně první koncert „Sborečku“ na veřejnosti. Jedná se o skupinu mladých hudebníků, kteří ve vysokomýtské farnosti doposud pouze doprovázeli dětské mše. Atmosféru ztišení podpořila také krátká meditace na téma Nejsvětější Trojice a zpěvy z Taize. Tak mnozí v srdcích přemítali a hloubali, že si ani nevšimli, že se přiblížila půlnoc... Kolem obětního stolu a kříže, vytvořeného ze svíček a v jehož středu hořelo srdce, se vytvořil kruh všech, bez rozdílu víry, ale naladěných „na stejné struny“, aby přijali společně požehnání a pomodlili se modlitbu Páně. Tento kruh propojených rukou vyjadřoval jednotu, která mezi všemi přítomnými vznikla, že když o půlnoci začaly znít zvony, málokdo chtěl odejít domů… Jaké dojmy zanechala NOC KOSTELů v návštěvnících samotných, je vyjádřeno níže v jejich příspěvcích… Musím říct, že to bylo moc moc pěkný. Pěkný zážitek Dana Tiché, krásné s láskou připravené, opravdové místo "setkávání" Kdo chtěl v duchu či ve skutečnosti pokleknout a prosit či děkovat, našel zde to pravé místo... Díky organizátorům. Stálo by za úvahu, konat takováto tichá setkání pravidelně, aby se stala tradicí, a pak založit sbírku na opravu kostela. Bořek Vybrala jsem si návštěvu kostela Nejsvětější Trojice, protože mě zajímal interiér a neméně program,který se nabízel. Hned jak jsem vešla, mě uchvátila atmosféra, která byla opravdu vyjímečná. Z kříže na zemi, který byl vytvořený z hořících svíček, nevyzařoval pouze svit samotných svíček. Pocit, který mě sevřel srdce a vehnal slzy dojetí do očí, byl pro mne opravdu zážitek. Jak jsem pokračovala ve své prohlídce a následně při krátké chvíli ztišení v lavici, byl tento pocit stále intenzivnější. Další neopakovatelný zážitek proběhl při vystoupení Sborečku. Jejich písně pro mě zněly jako óda na radost a lásku. Kdybych měla vyjádřit jedním slovem to co jsem cítila, tak to bude jméno Bůh. Bylo to moje první setkání.Doufám, že ne poslední. Díky * ...Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zorganizování "Noci kostelů" ve Vysokém Mýtě. Velmi silným zážitkem pro mě byla především návštěva kostela Nejsvětější Trojice. Nasvícení hořícími svíčkami, výzdoba papírovými andělíčky, které si mohl každý namalovat (výborný nápad), muzika, která atmosféru ještě víc umoc?ovala... Milým překvapením bylo vystoupení Sborečku. Pokud tak hezké pocity si odneslo více lidí, tak to všechno mělo veliký smysl. E. Pro mě, jako účastníka a zárove? účinkujícího, byla Noc kostelů velmi pozoruhodná. Po všech stránkách jsem byla vtažena do atmosféry oné lehce deštivé noci. Ačkoli chrám sv. Vavřince dobře znám, přeci jen vyzařoval cosi jinak, zdál se být odlišný - víc domácí. Podobnou, téměř intimností, zářil také kostel Nejsvětější Trojice, kde bylo až hmatatelně cítil osobní přijetí. Navíc prostor vyplněný anděly a svíčkami za doprovodu meditační hudby úplně vybízel k zamyšlení nad "něčím víc". Závěrečnou společnou modlitbou a požehnáním lidem i celému městu bylo krásně završeno celé "otevření kostelů a církví". Máří Noc kostelů pro mě byla velkým zážitkem. Nejen proto, že jsem měla možnost, zahrát tam spolu se Sborečkem, ale především pro tu nádhernou a poklidnou atmosféru. I mezi tolika lidmi, které jsem většinou neznala, mi bylo hezky. A když se Noc kostelů završila závěrečným požehnáním a všichni jsme stáli kolem kříže, udělaného ze svíček, a drželi se za ruce, vůbec se mi nechtělo odejít. Anežka Velmi mě zaujalo setkání vysokomýtských kazatelů v chrámu svatého Vavřince. Bylo hezké vidět představitele všech vysokomýtských sborů pod "jednou střechou". Nejvíce mě však oslovil kazatel československé církve husitské Jiří Plhák, který v závěru své řeči vyslovil přání do daleké budoucnosti - setkávat se se všemi křesťany u jedné večeře Páně bez rozdílu vyznání:-) Zuzana Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří tuto akci podpořili, a budeme se těšit na NOC příští, ke které se jistě připojí i další vysokomýtské kostely a modlitebny. Další viz. fotogalerie25.03.2011

Knířovská pouť

Zveme na poutní slavnost v kostele Zvěstování Panny Marie konanou za účasti Mons.Josefa Kajneka, administrátora diecéze.19.01.2011

Duchovní programy na Svaté Hoře u Příbrami

Duchovní programy a kurzy v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 201119.01.2011

Náboženská výchova

Bakalářské studium na Pedagogické fakultě Univerzity hradec Králové19.01.2011

Program Duchovního centra sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna

exercicie, duchovní obnovy, bdění08.01.2011

Smírné pobožnosti v číhošti

duchovní akce, smírné soboty