Fotogalerie


FOTOGRAFIE FARNOSTI

2010/12 - Živý Betlém

2011/3 - Ekumenický projekt v MŠ Pod Smrkem

2011/4 - Velikonoce

2011/5 - Noc kostelů

2011/6 - Slavnost Nejsvětější Trojice

2011/6 - Slavnost Těla a Krve Páně se křtem dospělého

2011/8 - Ukončení prázdnin na Knířově

2012/10 - Alfa večery

2012/10 - Blahořečení 14 pražských mučedníků

2012/10 - Taneční vystoupení Výstava v kostele Nejsvětějští Trojice

2012/11 - Celebration Jazz Mass

2012/11 - Návštěva biskupa v naší farnosti

2012/12 - Advent a vánoce

2012/12 - Oslava sv. Mikuláše

2012/12 - Živý ekumenický betlém

2012/2 - Zabijačka na Knířově

2012/3 - Postní doba + Velikonoce

2012/3 - Pouť na Knířov

2012/3 - Živé Pašije

2012/4 - Koncert z Anenské studánky

2012/4 - Setkání ministrantů v Chrudimi

2012/5 - Noc kostelů

2012/5 - Výuka náboženství

2012/6 - Kurz organizátorů Kurzů Alfa na Sv. Hoře

2012/6 - První svaté přijímání

2012/6 - Slavnost Nejsvětější Trojice

2012/7 - Letní dětský tábor Vranice

2012/9 - Farní výlet do Kutné Hory

2012/9 - Koncert za dešťovou vodu

2012/9 - Oslavy 750 let Vysokého Mýta

2013/1 - Třikrálová sbírka