Fotogalerie


Křest Jitkya biřmování

Přímluvy

se svojí kmotrou

Obětní průvodpředávání obětních darů

společný Otčenáš

První svaté přijímání

družičky

průvodspolečné foto družiček s paní Stratílkovou

společné foto Jitky s Radkou
zpět na výběr fotogalerie