Fotogalerie


„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).

dle inspirace z Madridu....

„Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustí u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody“ (Jer 17,7-8).

ztišení v kostele Zvěstování P. Mariepo písničkách dostali všichi požehnání do nového školního roku
zpět na výběr fotogalerie