Fotogalerie


"Turistické značky" zvou návštěvníky na Noc kostelů

Baptisté nás pozvali do svých prostor na výborné palačinky

Vernisáž výstavy křesťanských vtipů u Husitů

Vernisáž výstavy křesťanských vtipů u Husitů

Děti plní úkoly hry "Děti světla" u Husitů

Husité nás pozvali na bramboráky

koncert u Husitů

koncert u Husitů

koncert u Husitů

Děti plní úkoly hry "Děti světla" u Evangelíků

Děti plní úkoly hry "Děti světla" u Evangelíků

čtení z Písma svatého u Evangelíků

Představení historie Evangelického kostela

Pohled do sboru českobratrské církve evangelické

Sbor čCE

Koncert učitelů a žáků ZUŠ u Evangelíků

Koncert učitelů a žáků ZUŠ u Evangelíků

Citáty z Písma nás zvou do meditační zahrady u Evangelíků

Atmosféra meditační zahrady u Evangelíků

Tajmený vchod do sboru čCE

Děti plní úkoly hry "Děti světla" v kostele sv. Vavřince

V dalekohledech hledají řešení své tajenky

Výstava věnovaná architektonickým plánům sv. Vavřince

Sv. Vavřinec - pohled do chrámové lodi

Sv. Vavřinec - pohled do chrámové lodi

Sv. Vavřinec - zpívané Nešpory

Sv. Vavřinec - zpívané Nešpory

Sv. Vavřinec - zpívané Nešpory

V kostele Nejsvětější Trojice si každý mohl zkusit jít jen poslepu a po hmatu - v plné důvěře toho, "který nás vede"

Pečení hostií před kostelem Nejsvětější Trojice

Pečení hostií před kostelem Nejsvětější Trojice

Pečení hostií před kostelem Nejsvětější Trojice

Děti si prohlíží výstavu ve Sv. Vavřinci

Přidělávání dalekohledů ke hře "Děti světla" ve sv. Vavřinci

Mše ve sv. Vavřinci

Kurátorky výstavy ve sv. Vavřinci s malou Mařenkou

Zápis o zakoupení obrazu Nanebevzetí Panny Marie ze zrušeného kláštera v Sedleci

Stavba chrámu sv. Vavřince

Architektonické plány sv. Vavřince

Architektonické plány sv. Vavřince

Zajínavý záběr na historické fotografie sv. Vavřince

Návštěvníci si prohlížejí vystavené exponáty

Záběr do chrámu sv. Vavřince

Záběr do chrámu sv. Vavřince

Nocí kostelů nás ve sv. Vavřinci provázel pan Korbel

Děti z MŠ Pod Smrkem se chystají na své taneční vystopení

Děti z MŠ Pod Smrkem a jejich Noemova archa

Vystoupení dětí z MŠ Pod Smrkem

Vystoupení dětí z MŠ Pod Smrkem

Vystoupení dětí z MŠ Pod Smrkem

Nakonec si pak mohl každý pověsit své přáníčko, za ktero svoji "Malou cestu" vykonal, na strom přání

Oltář v Nejsvětější Trojici

Děti si píšou svá přáníčka

Děti si píšou svá přáníčka

Zpívané Nešpory ve sv. Vavřinci

Zpívané Nešpory ve sv. Vavřinci

Pohled ke svatostánku ve sv. Vavřinci

Komentovaná prohlídka ve sv. Vavřinci

Obraz Nanebevzetí Panny Marie

Ochutnávka mešního vína a uni čips v sákristii

Ochutnávka mešního vína a uni čips v sákristii

Setkání v sákristii

Musica da Chiesa a sv. Cecílie

Taneční vystoupení v Nejsvětější Trojici

Taneční vystoupení v Nejsvětější Trojici

Taneční vystoupení v Nejsvětější Trojici

Taneční "andělské" vystoupení v Nejsvětější Trojici

Taneční vystoupení v Nejsvětější Trojici

Taneční vystoupení v Nejsvětější Trojici

Koncert Sborečku

Koncert Sborečku

Pohled do kostela Nejsvětější Trojice

Během koncertu Sborečku

Koncert Sborečku

Koncert Sborečku

Koncert Sborečku

Výzdoba v Nejsvětější Trojici

Noc kostelů na Knířovské faře

Výstava na Knířovské faře

Knířov - pohled do kostela Zvěstování

"Knířovští poutníci" v kostele Zvěstování

Na Knířově mohli návštěvníci ochutnat speciálně vyrobené pivo pro tuto příležitost - "Knířovského poutníka"

Knířov - pohled do kostela Zvěstování

sv. Vavřinec - pohled skrze dalekohled na kříž

sv. Vavřinec - pohled skrze dalekohled

sv. Vavřinec - děti ochutnávají v sákristii uničips

sv. Vavřinec - ochutnávka mešního vína

sv. Vavřinec - ochutnávka mešního vína

Nejsvětější Trojice - "malá cesta dle sv. Terezie"

Nejsvětější Trojice - pověšení přání na strom

Nejsvětější Trojice - cestu poslepu a po hmatu si vyzkoušeli i ti nejmenší

Nejsvětější Trojice - "malá cesta dle sv. Terezie"

sv. Vavřinec - děti získávají samolepky do průkazky v soutěži "Děti světla"

Nejsvětější Trojice - koncert Sborečku

Nejsvětější Trojice - Sboreček

Nejsvětější Trojice - koncert Sborečku

Nejsvětější Trojice - koncert Sborečku

Nejsvětější Trojice - koncert Sborečku

Nejsvětější Trojice - publikum během koncertu Sborečku

Nejsvětější Trojice - publikum během koncertu Sborečku

Nejsvětější Trojice - publikum během koncertu Sborečku

Nejsvětější Trojice - osvícení svíčkami připomíná "malou cestu"

Nejsvětější Trojice - osvícení svíčkami

Nejsvětější Trojice - zpívaný kompletář se svíčkami na závěr

Knířov - komentovaná prohlídka kostela Zvěstování

Knířov - výstava fotografií a pohledů

Knířov - Radek Kroulík nabízí domací pivo Knířovský poutník
zpět na výběr fotogalerie