Fotogalerie


Vedoucí vítají táborníky

Samotný opat s táborníky

Rytíř v ohrožení života

Pohled na tábor Vranice

Táborák

Děti u táboráku

U táboráku

Kluci měří své síly

Porota u Caruso show

Bouřlivé publikum Caruso show

Dětská mše v kostele v Nových Hradech

Společný Otčenáš

Další táborová etapa - kouzlus m?amózus

V celém táboře se pečou kuřata

Paní kuchařka, její pomocnice a bratr Kristián

Z noční stezky odvahy

Z noční stezky odvahy

V našem opatství jsme oslavili svátek sv. Benedikta, zakladatele "našeho" řádu

Společná mše v opatství

Nástup

Společné foto se sv. Kryštofem a Ježíškem

Výlet do okolí

Nástup při pasování rytířů

Vlajková četa

Vlajkonošky

Žak vypravěč

Kontur Lancelot a ceremoniářka Scarlet

Rytíř Lukáš

Královna Matylda

Pasování na rytíře

Pasování na rytíře

Úklona královně Matyldě

Bratr Kristián a opat Rudolf žehnají novým rytířům

Rytíři dostávají meče

Pážata čekají na pasování

Panoši čekají na pasování

Knížata čekají na pasování

Kněžny čekají na pasování

Lancelot předává pasovací meč Hugovi

Nakonec byla pasována i lazebnice Markéta

Královská večeře

Královská večeře

Přípitek Žaka vypravěče

Bratr Kristián v souboji s Hugem

Nakonec bratrovi Kristiánovi rozkvetla jeho zahrádka u stožáru

Oddíl pážat

Oddíl panošů

Oddíl komtes

Oddíl zemanů

Oddíl kněžen

Oddíl knížat

Stuartovci

Spencerové

Dunkeldové

Nevilové

Tudorovci

Wessexové
zpět na výběr fotogalerie