Fotogalerie
Při zabijačce pomáhali i mládežníci

Boženka Mlejnková s panem řezníkemOndra štípal dříví

řezník

Paní Štanclová pomáhá v kuchyni

Paní částková ochucuje...Boženka plní jitrnice

Eliška s Anežkou

Láďa důkladně zavazuje tlačenku

Prodej zabijačkových dobrot na faře
výtěžek věnován na letní dětský tábor

P. Pavel Mistr hraje na harmoniku

Posezení na faře

Anežka s Ondrou ochutánávají zabijačkové dobroty
zpět na výběr fotogalerie