Fotogalerie


V srdci přemítat přišli k hořícímu kříži mnozí...

Tanečky dětí z MŠ Pod smrkemVýstava liturgických předmětů

Ochutnávka mešního vína a uni-chipsů v sakristiiPohled do chrámové lodiEkumencká diskuze

Pohled do Nejsvětější Trojice

Koncert Musica di Chiesa

Vystoupení Sborečku

Prohlídka kostela - Po stopách sv. Vavřince

Komentátor celého večeraHistorická prohlídka kostela

Výstava liturgických předmětůZávěrečné požehnáníChrám Sv. Vavřince - tajemný pohled do nočního kostela

Panelová diskuze ekumeny
na téma "Místo církve v dnešní společnosti"

chrám Sv. Vavřince - pohled do chrámové lodi z kůru

koncert chrámového sboru Musica da Chiesa

Malování andělů v Nejsvětější Trojici

I ti nejmenší si vytvořili svého anděla

Koncert Sborečku v Nejsvětější Trojici

Nejsvětější Trojice - pohled z kazatelny na hořící kříž a "létající anděly"

Nejsvětější Trojice - prožitkový kostel
místo ke ztišení a přemítání, jako v žalmu Davidově...

"Z kříže na zemi, který byl vytvořený z hořících svíček, nevyzařoval pouze svit samotných svíček..."

Zapalování svíček za své přání
pod hlavním oltářem si mohli zájemci, poté co vyjádřili "pokoru před Bohem" a "očistili své srdce" zapálit svíčku za splněné přání

závěrečná modlitba a požehnání
kolem hořícího kříže kruh propojených rukou vyjadřoval jednotu, která mezi všemi vznikla
zpět na výběr fotogalerie