Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto

Vikariát Ústí nad Orlicí

Královéhradecká diecéze


Kontaktní adresa:

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto
Foersterova 161/I
Vysoké Mýto
566 01

Telefon: 465 420 983


Mgr. Pavel Mistr, děkan

rkfvmyto@tiscali.cz

Mgr. Jan Kunert, výpomocný duchovní
pro farnosti patřící do obvodu Vysoké Mýto
a farář v Horním Jelení

j.kunert@quick.cz


IČ: 47499109


e-mail: rkfvmyto@tiscali.cz


Ekonomická rada:

Pastorační rada:

Mgr. Pavel Mistr
Ing. Zbyněk Neudert
Bc. Jan Kopecký
Jaroslav Truhlář
Miloslav Vostřel

Mgr. Pavel Mistr, předseda
Mgr. Jaroslav Korbel, místopředseda
Mgr. Jan Kunert, výpomocný duchovní a farář v Horním Jelení
Mgr. Radka Terezie Blajdová, pastorační asistentka, sekretářka
Ing. Zbyněk Neudert, volený zástupce z ekonomické rady
Josef Hurych ml., zástupce farnosti Knířov
Eva Loskotová
Mgr. Marie Severová
PhDr. David Vích
Petr Smolák

Ludmila Částková

Božena Mlejnková
Běžný pořad nedělních bohoslužeb:

Vysoké Mýto - 8.30 a 17.30

Vraclav - 10.00

Knířov -13.30

Zámrsk - sobota v 16.00

Slatina – každou 2. a 4. neděli v 7.00


Podrobný pořad bohoslužeb naleznete na odkazu Bohoslužby a ohlášky.

Pravidelný odběr pořadu bohoslužeb je možno objednat na uvedené farní e-mailové adrese.