Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto

Vikariát Ústí nad Orlicí

Královéhradecká diecéze

 

Kontaktní adresa:

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto
Foersterova 161/I
Vysoké Mýto
566 01

Telefon: 465 420 983 / mobil: 728 185 336

 

Mgr. Pavel Mistr, děkan

rkfvmyto@tiscali.cz

Mgr. Jan Kunert, výpomocný duchovní
pro farnosti patřící do obvodu Vysoké Mýto
a farář v Horním Jelení

j.kunert@quick.cz

 

IČ: 47499109

 

e-mail: rkfvmyto@tiscali.cz

 

Ekonomická rada:

Pastorační rada:

Mgr. Pavel Mistr
Bc. Jan Kopecký
Jaroslav Truhlář
Miloslav Vostřel

Petr Smolák

Mgr. Pavel Mistr, předseda
Mgr. Jan Kunert, výpomocný duchovní a farář H. Jelení

Petr Smolák místopředseda a volený zástupce do ER
Mgr. Radka Terezie Blajdová, katechetka, sekretářka PR
Mgr. Jana Tomášková
Jarmila Jiskrová
Mgr. Marie Severová
Ludmila Částková
Bc. Edita Lipavská

Marie Motyčková
 

Pořad mší svatých v neděli :

Vysoké Mýto - 9.00,  sobota  17.30 ( Květná neděle a B. Tělo v 8.30 )

Vraclav - 10.30

Knířov -13.30

Zámrsk - sobota v 16.00

Slatina -  2. a 4. neděli v 7.30